Agencija za mobilnost i programe EU donijela odluku o dodjeli Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KA 120-VET)

Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“ prvi je put u povijesti dodijeljena Erasmus akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Agencija za mobilnost i programe EU 18. siječnja 2024. objavila je Odluku o dodjeli Erasmus akreditacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na temelju raspisanog poziva za podnošenje prijedloga 2023. - EAC/A10/2022 Program Erasmus+.
 
Na temelju podnesenog projektnog prijedloga Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ provedena je vanjska evaluacija, projektni prijedlog ocijenjen je s visokih 78 bodova pa je Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila Erasmus akreditaciju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KA 120-VET) Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“.
 
Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“, odnosno Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti nositelj je Erasmus akreditacije u visokom obrazovanju od 2014., a od danas prvi put u povijesti Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ nositelj je i Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
 
Organizacijama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Erasmus akreditacija omogućuje uključivanje u prekograničnu razmjenu i suradnju te se dodjelom te akreditacije potvrđuje da je prijavitelj izradio Plan za provedbu visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u sklopu razvoja svoje organizacije.
 
Dodijeljenom Erasmus akreditacijom i pratećim Planom za provedbu aktivnosti mobilnosti obuhvaćeno je petogodišnje razdoblje te će biti olakšana mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i učenika i polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a s ciljem:
  • povećanja kvalitete početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • jačanja ključnih kompetencija i transverzalnih vještina, posebno učenjem stranih jezika i digitalnim vještinama
  • razmjene najboljih primjera iz prakse, poticanjem primjene novih i inovativnih pedagoških metoda i tehnologija te podupiranja stručnog usavršavanja nastavnika, predavača, mentora i drugog osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
  • povećanja kapaciteta pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti te
  • povećanja kvalitete, transparentnosti i priznavanja ishoda učenja ostvarenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu, posebno s pomoću europskih alata i instrumenata.
 
Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ u Planu za provedbu aktivnosti mobilnosti naglasak je stavila na tri cilja:
  • 1. unaprijediti standarde, kvalitetu te vertikalnu i horizontalnu prohodnost temeljnog i kontinuiranog policijskog obrazovanja
  •  2. privući veći broj učenika/polaznika u sustav policijskog obrazovanja i motivirati ih na kontinuirano usavršavanje
  • 3. uskladiti znanja i vještine policijskih službenika s promjenama u području sigurnosti te novim prijetnjama i izazovima.
 
Ostvarivanjem tog uspjeha Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ osigurala je važan preduvjet za daljnje osnaživanje i unaprjeđenje temeljnog i cjeloživotnog policijskog obrazovanja.

Poveznica na vijest o donošenju Odluke o dodjeli Erasmus akreditacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju:

https://www.ampeu.hr/novosti/odluka-o-dodjeli-erasmus-akreditacija-u-strukovnom-obrazovanju-i-osposobljavanju-ka120-rok-19-10-2023
 
 

Pisane vijesti