"Policija i sigurnost" broj 1 - 2023.

  ISSN 1848-428X (online)    
  ISSN 1330-0229 (tisak)            
  DOI: httos://doi.org/10.59245/ps    
     
     
    DOI  
1 https://doi.org/10.59245/ps.32.1.2 (pregledni rad na engleskom jeziku)
23 https://doi.org/10.59245/ps.32.1.1 (pregledni rad na engleskom jeziku)
32 https://doi.org/10.59245/ps.32.1.3 (prethodno priopćenje)
50 https://doi.org/10.59245/ps.32.1.4 (prethodno priopćenje)
63 https://doi.org/10.59245/ps.32.1.5 (stručni rad)
83 https://doi.org/10.59245/ps.32.1.6 (stručni rad)
103 https://doi.org/10.59245/ps.32.1.7 (stručni rad)
116