Alumni klub Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti

Alumni klub Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti je klub svih studenata koji su diplomirali na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti (i njegovim pravnim prednicima - Visokoj policijskoj školi, Fakultetu kriminalističkih znanosti, i dr.).
 
Misija Kluba su stručne, obrazovne, znanstvene i istraživačke aktivnosti u području kriminalistike i javne sigurnosti.
 
Ciljevi
 
Klub je osnovan s ciljem poticanja, održavanja i jačanja trajne komunikacije i suradnje između bivših studenata Veleučilišta kao i njihove interakcije s Veleučilištem kriminalistike i javne sigurnosti te promicanja, razvitka i unapređenja stručnih, nastavnih i znanstvenih potencijala Veleučilišta u područjima iz njegova djelokruga.
 
Djelatnosti
 
Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:
  • povezivanje bivših studenata Veleučilišta međusobno i suradnja s Veleučilištem zbog promicanja ugleda i dobrobiti Veleučilišta,
  • okupljanje stručnjaka i znanstvenika iz područja kriminalistike i javne sigurnosti,
  • promicanje i unapređivanje stručnih i znanstvenih područja kriminalistike i javne sigurnosti,
  • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova,
  • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
  • stručna suradnja s drugim istovrsnim i sličnim (strukovnim) udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Kluba,
  • prezentiranje stručnih mišljenja o određenim općim ili konkretnim pitanjima teoretske ili praktične prirode za koje postoji interes javnosti ili određenih institucija iz područja kriminalistike i javne sigurnosti,
  • provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro ili u svrhu ispunjavanja ciljeva Kluba.

Za članstvo u Alumni klubu potrebno je podnijeti Zahtjev odnosno ispuniti Obrazac za registraciju.