Nove važne upute studentima koji dolaze na ispite na Policijsku akademiju

26. 6. 2020.

Radi sprečavanja širenja zaraze novog koronavirusa, studenti Visoke policijske škole koji dolaze na Policijsku akademiju na ljetni ispitni rok, moraju se pridržavati sljedećih uputa:
 
 • Molimo studente da na Policijsku akademiju dođu na službeni ulaz s Avenije G. Šuška te se upute prema stražnjem ulazu Policijske škole „Josip Jović“ za koji moraju pratiti znakove.
 • Ispiti će se održati u zgradi Policijske škole „Josip Jović“ u koju studenti i nastavnici VPŠ obvezno i isključivo ulaze sa stražnje strane (nikako ne ulaziti na glavni ulaz Policijske škole).
 • Ispred stražnjeg ulaza u Policijsku školu dočekat će ih policijski službenik Policijske akademije koji će im izmjeriti tjelesnu temperaturu i predmetni nastavnik s kojim će otići do učionice gdje se održava ispit.
 • Pri ulasku u Policijsku školu obvezna je dezinfekcija ruku za što su sredstva osigurana.
 • Preporučuje se preventivno za vrijeme održavanja ispita nošenje zaštitnih maski (kao i za vrijeme boravka u zatvorenom prostoru Policijske akademije) te molimo studente da donesu svoje zaštitne maske.
 • Nakon ispita molimo studente da ne izlaze sami iz učionice, već u pratnji nastavnika nakon završetka ispita.
 • U dogovoru s profesorom, rezultati ispita se čekaju na otvorenom.
 • Prostori – učionica između dva ispita će dezinficirati i očistiti osoblje Policijske akademije.
 • Studenti koji će koristiti uslugu prehrane, u šatoru će imati osiguran izdvojeni prostor. Usluge kantine mogu koristiti ali bez zadržavanja u prostoru kantine ili terase
 • Molimo studente koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili respiratorne simptome (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.), te ako im je eventualno izrečena mjera samoizolacije ili utvrđena zaraza koronavirusa da ne dolaze na ispite. 
 • Važno je da studenti koji koriste uslugu smještaja, da tijekom boravka na Policijskoj akademiji budu u svojim sobama, odnosno da se nepotrebno ne zadržavaju u drugim prostorima Policijske akademije. Isto vrijedi i za sve ostale studente da se nepotrebno ne zadržavaju u prostorima Policijske akademije ako to nije neophodno.
 • I dalje vrijede ranije objavljene upute oko rezervacije i korištenja usluge smještaja na Policijskoj akademiji.
 • Studenti moraju redovito pratiti Raspored učionica za održavanje ispita koji se može mijenjati.