Nabava pasa za potrebe Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

Slika /dresura/Oglas - nabavka pasa.png

Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa objavljuje oglas za nabavu službenih pasa

Oglas za kupovinu pasa

Ministarstvo unutarnjih poslova tijekom cijele godine (do ispunjenja godišnje kvote) kupuje i prihvaća pse na donaciju ili udomljenje s ciljem njihovog školovanja u Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa.
 

Osnovni uvjeti za prijavu

            Psi koji se nabavljaju moraju zadovoljavati slijedeće osnovne uvjete:

I. kod kupoprodaje
a) dob pasa:             od 12 do 36 mjeseci
b) pasmine:              sve pasmine uključujući mješance
                        (psi se odabiru ovisno o trenutnim potrebama MUP-a RH)
c) spol pasa: mužjaci i ženke
 
II. kod donacije ili udomljavanja
a) dob pasa:             od 12 do 42 mjeseca
b) pasmine:              sve pasmine uključujući mješance.
                        (psi se odabiru ovisno o trenutnim potrebama MUP-a RH)
c) spol pasa: mužjaci i ženke
 
U iznimnim slučajevima, a sukladno posebnim potrebama Ministarstva, mogu se kupovati, prihvaćati donacije ili udomljavati psi mlađi od 12 mjeseci, za čiju nabavu vrijede posebna pravila.
 

Postupak nabave

Ukoliko prijavljeni pas zadovolji osnovne uvjete u dogovoru njegovog vlasnika i policijskih službenika odredit će se dan kada će u prostorijama Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa isti biti podvrgnut pregledu dokumentacije i vanjštine, testovima radnih sposobnosti te zdravstvenom pregledu. 

Pregledat će se putovnica za kućnog ljubimca-Pet passport i vanjština psa.
Psi obvezno moraju biti označeni mikročipom, cijepljeni protiv bjesnoće, minimalno 21 dan prije dana testiranja, a ne više od jedne godine na dan testiranja. U slučajevima kada je pas uredno nadocijepljen, tada ne treba čekati protek od 21 dan.  
Prije početka testiranja vlasnik psa određuje da li će se pas testirati za detekciju i praćenje ljudskog traga ili zaštitno-tragačku namjenu. Testovi obuhvaćaju utvrđivanje da li pas posjeduje nagone koji su potrebni kako bi se isti uspješno školovao za službenog psa Ministarstva (pas mora biti socijaliziran, imati nagon za traženje i sl.). Tijekom testiranja pas ostvaruje određeni broj bodova temeljem kojih se određuje njegova cijena.

Kako izgleda postupak testova radnih sposobnosti pasa možete pogledatu u videu

Ukoliko pas zadovolji na testovima radnih osobina isti na trošak Ministarstva odlazi na Veterinarski pregled na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kako bi se utvrdilo njegovo zdravstveno stanje.
 
Psi koji zadovolje na pregledu dokumentacije i vanjštine, testiranju radnih osobina i zdravstvenom pregledu, odmah ostaju u Policijskoj akademiji, u Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa na probnom periodu koji traje najduže 30 dana.
U tom periodu uočavaju se eventualno skriveni nedostaci kod psa, koji se nisu mogli utvrditi ranije provedenim testovima. Probni period se provodi bez nazočnosti vlasnika psa, a za vrijeme njegovog trajanja sve troškove skrbi za psa snosi Ministarstvo.
U slučaju da pas ne zadovolji na probnom periodu njegov vlasnik ima obvezu preuzeti ga u roku od 7 dana od dana zaprimljene obavijesti o svom trošku.
U slučaju da pas zadovolji na probnom periodu u daljnjem roku od 15 dana vrši se isplata novčanih sredstava na račun vlasnika psa.
Maksimalna cijena koja se isplaćuje za psa za detekciju i praćenje ljudskog traga iznosi 20 tisuća kuna, a za zaštitno-tragačku namjenu 25 tisuća kuna.
 

Prijave

Prijave za kupoprodaju, odnosno donaciju ili udomljenje psa mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe - vlasnici pasa, kao ili njihovi opunomoćenici.

U prijavi podnositelj mora dostaviti:
  • podatke o psu: ime, datum oštenjenja, broj mikročipa;
  • podatke o vlasniku psa:
                   - fizička osoba: ime i prezime, OIB te broj telefona za kontakt;
                   - pravna osoba: naziv i sjedište, OIB te broj telefona za kontakt.
  • namjena za koju se pas prijavljuje (detekcija i praćenje ljudskog traga ili zaštitno-tragačka).
 
Prijave se podnose elektroničkom poštom na covdsp@mup.hr, faksom 01/24-26-497 ili na adresu Policijska akademija, Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa, Zagreb, Avenija Gojka Šuška br. 1
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 7.30 do 14.30 sati na telefon 01/24-26-317 ili 01/24-26-371.