Obuka vodiča i dresura pasa

Slika /dresura/PA250105.jpg
Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

telefon: 01 24 26 317, 24 26 371
telefax: 01 24 26 497
e-mail: covdsp@mup.hr   
Voditeljica Centra: Danijela Petković, mag. iur.
 
Centar je ustrojen pri MUP-u  u srpnju 2002. godine.
 
Temeljne zadaće Centra:
 
 • planiranje i provedba školovanja i tečajeva za obuku vodiča i dresuru službenih pasa raznih namjena: detekcija droga, detekcija eksploziva, praćenje ljudskog traga, napadačke namjene, zaštitno-tragačke namjene, te za zaštitu državne granice
 • izrada nastavnih planova i programa edukacije
 • sudjelovanje u izradi nastavne literature i priručnika, kao i podzakonskih akata kojima se regulira rad policijskih službenika kod uporabe službenih pasa
 • licenciranje te utvrđivanje razine operativne sposobnosti rada vodiča sa službenim psima
 • zaprimanje zahtjeva s razine ustrojstvenih jedinica i priprema predmeta u svezi rada Povjerenstva za odabir, nabavu i knjigovodstveni otpis službenih pasa, te s tim u svezi suradnja s drugim institucijama: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Uprava za veterinarstvo, kao i Ministarstvima: Ministarstvo obrane, Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa
 • slijedom rečenog i suradnja s drugim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu – Ured za posebne poslove sigurnosti, Uprava za granicu, Uprava kriminalističke policije, Uprava policije i Uprava za materijalno-financijske poslove
 • provedba nadzora rada vodiča sa službenim psima u ustrojstvenim jedinicama u kojima su raspoređeni
 • praćenje i analiza rezultata rada vodiča sa službenim psima, te donošenje prijedloga i smjernica vezanih uz uporabu i sredstva za rad sa službenim psima
 • praćenje zdravstvenog statusa službenih pasa
 • izvođenje pokaznih vježbi sa službenim psima na raznim izložbama, natjecanjima i sportskim manifestacijama 
 • međunarodna suradnja – sudjelovanje na radionicama i seminarima koji se održavaju u organizaciji Frontex agencije, te suradnja sa susjednim državama, posebice Republikom Slovenijom i BiH.