Provjera psihičke i tjelesne motoričke sposobnosti za upis redovitih studenata u prvu godinu Preddiplomskog stručnog studija kriminalistika u akademskoj godini 2022./2023. – građanstvo

Pozivaju se dolje navedeni kandidati da pristupe provjeri psihičke (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti koje će se provesti u Policijskoj akademiji, Policijskoj školi Josip Jović, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb dana 8. rujna 2022. godine u 8.30 sati u prostoriji 130 II. pavljion.
 
Kandidati su dužni doći  dana 8. rujna 2022. godine najkasnije do 8.15 sati na ulaz Policijske akademije Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb.

Mole se kandidati da samostalno ne ulaze u krug Policijske akademije.

Kandidati koji zakasne neće moći pristupiti testiranju. Kandidati u stanju smanjene tjelesne sposobnosti ili narušenog zdravstvenog stanja testiranju tjelesne motoričke sposobnosti pristupaju na vlastitu odgovornost.                                                

Sa sobom ponijeti sportsku opremu i kemijsku olovku (plave ili crne boje).
 
R/B IME PREZIME
3 ANTONIO BATESTIN
2 DANIELA BRAVAK
9 ANA DRMIĆ-BANOVIĆ
6 MILA DUMENČIĆ PETRINIĆ
1 MATEO GRABEREC
7 PAULA MALJKOVIĆ
5 LUKA NIDOGON
4 ANA PEŠA
8 TAMARA STANKOVIĆ
10 MISLAV VRANEKOVIĆ