Kako postati korisnik

Pravo na stjecanje svojstva korisnika KIC-a imaju polaznici Policijske škole "Josip Jović", studenti Visoke policijske škole, polaznici tečaja koje organizira Policijska akademija te svi djelatnici kao i umirovljenici MUP-a.

Jednokratno korištenje knjižničnog fonda isključivo je u prostorima čitaonice, a za izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, odnosno znanstvenih, seminarskih ili publicističkih radova, može se na osnovi pismenog zahtjeva omogućiti i vanjskim korisnicima.

Korisnikom KIC-a postaje se nakon upisa u bazu korisnika neke od knjižnica te dobivanjem korisničkog broja. Prilikom upisa potrebno je djelatniku knjižnice predočiti dokument kojim se dokazuje pravo na stjecanje korisničkog statusa.

Korisnik KIC-a ima pravo:
  • služiti se cjelokupnom knjižnično-informacijskom građom
  • služiti se čitaonicom
  • tražiti informacije i konzultacije od stručnih djelatnika KIC-a
  • informirati se o novonabavljenoj knjižnično-informacijskoj građi
  • predlagati nabavu knjižnično-informacijske građe
  • zatražiti rezervaciju građe
  • zatražiti uslugu pretraživanja stručne literature - pretraživanje na zahtjev.