7. Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu

  • Slika /04_vps/logo/CPI_tekst.jpg
  • Slika
Centar za policijska istraživanja, Visoka policijska škola i Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske organiziraju međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju "7. Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu - Razumijevanje novih sigurnosnih izazova" koja će se održati 16. i 17. travnja 2020. godine.

U sklopu konferencije svečano će se obilježiti i 50 godina Visoke policijske škole u Zagrebu. Naime, u akademskoj godini 1970/71. tadašnja Viša škola za unutrašnje poslove započela je s radom odnosno izvođenjem nastave.
 
Uskoro više…